Zave

Soojuspumpade ostu toetamiseks on olemas mitmeid toetusprogramme.

Toetusprogrammide eesmärk on soodustada kodude energiasäästlikumaks muutmist ning keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutuselevõttu.

Kredexi väikeelamute rekonstrueerimistoetus 2022-2023


Kui soovite taotleda toetust soojuspumba ostmiseks, siis on hea teada, et Kredex pakub mitmeid võimalusi energiasäästlike lahenduste soetamiseks.


Kredexi väikeelamute rekonstrueerimistoetus võimaldab eraisikutel taotleda kuni 20% ulatuses toetust soojuspumba ostuks ja paigaldamiseks. Toetuse maksimaalne suurus on kuni 20 000 eurot ning see sõltub soojuspumba tüübist ja võimsusest. Toetust saavad taotleda nii korteri- kui ka eramajade omanikud.


Toetuse saamiseks tuleb esitada Kredexile vastav taotlus ning tagada, et soojuspumba paigaldus vastaks kõigile seaduslikele nõuetele. Samuti tuleb järgida programmi tingimusi ning esitada vajalikud dokumendid, nagu ostu-müügi leping ja soojuspumba paigaldust tõendavad dokumendid.


Kredex pakub soojuspumba ostu toetamiseks tõhusat lahendust, mis aitab vähendada kodude energiakulusid ning soodustab keskkonnasäästlikku käitumist.


Kui soovite rohkem teada saada Kredexi soojuspumba toetusprogrammist või abi taotluse esitamisel, soovitame otse Kredexi poole pöörduda.


Rohkem infot:  https://kredex.ee/et/majaduueks

Peagi saab toetust vana ahju soojuspumba või uue ahjuga asendamiseks


Lähikuudel kuulutab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (endine Kredex) vastava taotlusvooru avatuks. Toetada on kavas kas kütteseadme uuendamist või elukoha liitumist kaugküttevõrguga.


Toetust on kavas hakata andma linnades, kus selle eeldatav mõju õhukvaliteedile ning inimeste tervisele on kõige suurem. Linnad on välja valitud Eesti Keskkonnauuringute Keskuse uuringu põhjal ja sõltuvalt piirkonnast on toetuse eelduslik määr kas 50% või 70%. Toetuse saamiseks peab taotleja elamu olema kasutusele võetud enne 2010. aasta 1. jaanuari. Elamu või selle osa soojusvarustuse liigina peab ehitisregistrisse olema märgitud lokaal- või kohtküte ja energiaallikaliigina tahke kütus. 


Taotlusi saavad esitada füüsilised isikud e-toetuse keskkonna kaudu kuni meetme eelarve ammendumiseni.


18,5 miljoni euro suuruse eelarvega meetmest on kavas toetada hinnanguliselt 1850 elamu kütteseadme uuendamist.


Rohkem infot: https://envir.ee/uudised/peagi-saab-toetust-vana-ahju-soojuspumba-voi-uue-ahjuga-asendamiseks