Toetused test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in aliquet dui. Nullam ornare, quam sit amet semper tempus, magna elit vehicula neque, ut faucibus est quam non felis. Cras bibendum lobortis massa at feugiat. Nulla in mattis augue, in consectetur mauris. Proin eget efficitur nibh. Fusce sit amet est nibh. Curabitur magna nulla, rutrum eu lorem semper, tempus finibus nisi.
Põhitingimused

 1. Enne taotluse esitamist ei tohi töödega alustada.

 2. Toetuse saamiseks peab väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel, kasutusele võetud enne 2010. aasta 1. jaanuari ning ehitisregistrisse peab olema märgitud elamu esmane kasutuselevõtmise aastaarv.

 3. Elamu või selle osa soojusvarustuse liigina peab ehitisregistrisse olema märgitud lokaal- või kohtküte ja energiaallikaliigina tahkekütus.

 4. Lokaalne kütteseade on määruse tähenduses elamu kütmiseks kasutatav ahi või katel. Tahkel kütusel põhinev lokaalne kütteseade on määruse tähenduses elamu kütmiseks kasutatav ahi, pellet- või halupuidukatel. Ahi on määruse tähenduses kaminahi, moodulahi kui ka pottsepa ehitatud või paigaldatud soojustsalvestuse võimalusega ahi. Taastuvenergiaallikal põhinev kütteseade on õhk-vesi või maasoojuspump. Kütteseadme uuendamine on olemasoleva tahkel kütusel põhineva kütteseadme ümberehitamine või eemaldamine ja selle asemel uue tahkel kütisel põhineva kütteseadme paigaldamine või ehitamine. Toetuse saamiseks peab ridaelamu, kahe korteriga elamu või kaksikelamu sektsioonil olema autonoomne küttesüsteem või peavad toetust taotlema kaasomanikud ühiselt.

 5. Väikeelamu peab asuma järgmistes linnades või Tallinna linnaosas: Tallinnas: Pirita, Nõmme, Kesklinn, Kristiine, Põhja-Tallinn, Haabersti. Tartu, Viljandi, Rakvere, Kuressaare, Keila, Võru, Türi, Saue, Paide, Tapa, Kärdla, Elva, Haapsalu, Karksi-Nuia, Kilingi-Nõmme, Pärnu, Jõhvi, Kiviõli, Sillamäe, Jõgeva, Põltsamaa, Valga, Otepää, Tõrva.

 6. Kõik kulud peavad olema põhjendatud, projektiga vahetult seotud ning nõuetekohaselt dokumenteeritud. Käibemaks on toetatav kulu.

 7. Kulusid tõendatakse ja hüvitatakse ainult toetuse määras toodule fikseeritud hindade alusel, kas ühikuhinnana või kindlasummalise maksena.

 8. Kõik toetuse saamise aluseks olevad tegevused peavad olema kehtivate õigusaktidega kooskõlas. Projekteerija ja ehitaja peab olema ettevõtja, kes vastab ehitusseadustiku §-des 21–25 sätestatud nõuetele.

 9. Kui toetust taotletakse õhk-vesi soojuspumba, maasoojuspumba, pelleti- või halupuidukatla, tahkekütuse katla, moodulahju, kaminahju või käsitööna valminud ahju paigaldamiseks, tuleb olemasolev tahkel kütusel põhinev kütteseade lõplikult eemaldada või uuendada, v.a juhul, kui muu õigusakt seda keelab. Kui elamus on enam kui üks tahkel kütusel põhinev lokaalne kütteseade, kohaldub antud nõue vaid ühele kütteseadmele.

 10. Toetuse aluseks olevate tegevuste elluviimiseks on aega 12 kuud alates taotluse rahuldamise otsusest arvates. Tegevustega võib alustada pärast taotluse esitamist.

Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma

 1. Enne taotluse esitamist ei tohi töödega alustada.

 2. Toetuse saamiseks peab väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel, kasutusele võetud enne 2010. aasta 1. jaanuari ning ehitisregistrisse peab olema märgitud elamu esmane kasutuselevõtmise aastaarv.

 3. Elamu või selle osa soojusvarustuse liigina peab ehitisregistrisse olema märgitud lokaal- või kohtküte ja energiaallikaliigina tahkekütus.

 4. Lokaalne kütteseade on määruse tähenduses elamu kütmiseks kasutatav ahi või katel. Tahkel kütusel põhinev lokaalne kütteseade on määruse tähenduses elamu kütmiseks kasutatav ahi, pellet- või halupuidukatel. Ahi on määruse tähenduses kaminahi, moodulahi kui ka pottsepa ehitatud või paigaldatud soojustsalvestuse võimalusega ahi. Taastuvenergiaallikal põhinev kütteseade on õhk-vesi või maasoojuspump. Kütteseadme uuendamine on olemasoleva tahkel kütusel põhineva kütteseadme ümberehitamine või eemaldamine ja selle asemel uue tahkel kütisel põhineva kütteseadme paigaldamine või ehitamine. Toetuse saamiseks peab ridaelamu, kahe korteriga elamu või kaksikelamu sektsioonil olema autonoomne küttesüsteem või peavad toetust taotlema kaasomanikud ühiselt.

 5. Väikeelamu peab asuma järgmistes linnades või Tallinna linnaosas: Tallinnas: Pirita, Nõmme, Kesklinn, Kristiine, Põhja-Tallinn, Haabersti. Tartu, Viljandi, Rakvere, Kuressaare, Keila, Võru, Türi, Saue, Paide, Tapa, Kärdla, Elva, Haapsalu, Karksi-Nuia, Kilingi-Nõmme, Pärnu, Jõhvi, Kiviõli, Sillamäe, Jõgeva, Põltsamaa, Valga, Otepää, Tõrva.

 6. Kõik kulud peavad olema põhjendatud, projektiga vahetult seotud ning nõuetekohaselt dokumenteeritud. Käibemaks on toetatav kulu.

 7. Kulusid tõendatakse ja hüvitatakse ainult toetuse määras toodule fikseeritud hindade alusel, kas ühikuhinnana või kindlasummalise maksena.

 8. Kõik toetuse saamise aluseks olevad tegevused peavad olema kehtivate õigusaktidega kooskõlas. Projekteerija ja ehitaja peab olema ettevõtja, kes vastab ehitusseadustiku §-des 21–25 sätestatud nõuetele.

 9. Kui toetust taotletakse õhk-vesi soojuspumba, maasoojuspumba, pelleti- või halupuidukatla, tahkekütuse katla, moodulahju, kaminahju või käsitööna valminud ahju paigaldamiseks, tuleb olemasolev tahkel kütusel põhinev kütteseade lõplikult eemaldada või uuendada, v.a juhul, kui muu õigusakt seda keelab. Kui elamus on enam kui üks tahkel kütusel põhinev lokaalne kütteseade, kohaldub antud nõue vaid ühele kütteseadmele.

 10. Toetuse aluseks olevate tegevuste elluviimiseks on aega 12 kuud alates taotluse rahuldamise otsusest arvates. Tegevustega võib alustada pärast taotluse esitamist.

<