Soojuspumba hooldus

Õhksoojuspumba õige hooldus garanteerib seadme pikema eluea.

Õhksoojuspumpade hooldus tuleb planeerida enne kütteperioodi algust või kohe pärast selle lõppu.


Puhastamata filtritega õhksoojuspumba küttevõimsus on väiksem ja elektrikulu suurem. Filtrite puhastamise sagedus sõltub ruumist, kus seade asub. Väga tolmuse ruumi korral võiks seda teha iga nädal, tavaliselt piisab ühest korrast kuus.


Aeg-ajalt tasub kontrollida ka välismooduleid. Oluline on, et sisse- ja väljapuhkeavades ei oleks ummistusi: puuoksi,  -lehti jms. Tuleb kontrollida, et sulatusveealuse äravooluavad ei oleks tõkestatud.

Pikem eluiga sinu soojospumbale

Soojuspumba iga-aastane garantiihooldus

  1. Seadme tehase garantii kehtivuse tagamiseks, tuleb seadmele kord aastas teostada hooldus ja seadme korrasoleku kontroll sertifitseeritud spetsialisti poolt. Spetsialistid viivad läbi põhjaliku tehnilise ülevaatuse, et kontrollida seadme töökorda.

  2. Aga ka siis, kui õhksoojuspumba töös on märgata muutusi, näiteks seade ei anna piisavalt sooja, teeb tavapärasest suuremat müra vms, tuleb kindlasti pöörduda spetsialisti poole, sest see võib olla märk sellest, et õhksoojuspump vajab suuremat hooldust.


PS! Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et keskmine seadme eluiga on 10-15 aastat. Selle täitumisel võib seade vajada remonti või osade välja vahetamist. Õhksoojuspumba remont on vaja tellida varasema teenusepakkuja käest, kes oskab hinnata seadme olukorda kõige paremini.