Õhksoojuspumba tõrgete ärahoidmine ja likvideerimine

Võib juhtuda, et õhksoojuspump ei tööta nii nagu peab. Mõnede vigade parandamine võib olla lihtne. Seepärast soovitame alustada allpool kirjeldatud sammudest. Kui ükski neist ei lahenda teie ja teie soojuspumba probleemi, võtke palun meiega ühendust. Pakume hooldust ja rikkeotsingut konkurentsivõimelise hinnaga.

Soojuspump annab liiga vähe või ei anna üldse sooja


Milline on pumba režiimisäte (küte, auto, jahutus)?

Veenduge, et õhksoojuspumbale on määratud säte HEAT (KÜTE) ja mitte AUTO või COOL (JAHUTUS). Kui soojuspumbale on määratudtud säte AUTO, siis pump kütab või jahutab sõltuvalt teie poolt määratud temperatuuri sättest ning püüab sellest kinni pidada. Sätte COOL korral pump jahutab.


Leidke soojuspumbal päikese sümbol, et määrata kütterežiim.


Milline on ventilaatori kiirus?

Mõnedel soojuspumpadel on režiimid, kui nad töötavad eriti vaikselt ventilaatori väga väikese kiiruse juures. Kui kiirus on madal, siis on ventilaatoril raske soojust ka mööda maja levitada.


Suurendage ventilaatori kiirust, kui see on määratud liiga väikeseks.


Tolm filtrites

Võib juhtuda, et teie soojuspump toodab soojust, kuid majja see ei jõua, sest filtrid on ummistunud. Kindlasti puhastage filtrid tolmuimejaga ja peske need vastavalt juhistele.


Ärge katke välisosa

Selleks, et kasutada välisõhku, kust soojuspump ammutab oma energiat, peab soojuspump olema vaba lumest ja jääst. Vastasel juhul võivad lumi ja jää blokeerida õhuvoolu, mistõttu soojuspumba võimsus ja toime langeb. Jälgige, et lumi oleks maha harjatud või jää kuuma veega sulatatud.


Siseruumide temperatuur peab olema vähemalt 8 kraadi

Veenduge, et siseruumide temperatuur enne õhk-õhk-soojuspumba käivitamist on vähemalt 8 kraadi. Madalama temperatuuri korral pump ei tööta.


Soojuspump ei tööta üldse


Kas soojuspumba toide on sisse lülitatud?

Alustage kontrollimist lihtsaimast, nimelt kas soojuspumbal on toide. Seade peab olema vooluvõrku ühendatud, toite pealüliti ja peakaitse peavad olema sisse lülitatud ja toimima.


Kas taimer on sisse lülitatud?

Kui te lülitasite sisse taimeri ja määrasite aja, millal soojuspump peaks tööle hakkama, ei käivitu pump enne seda aega. Uurige lähemalt käsiraamatut, kui vajate abi, et teada saada, kuidas leida ja välja lülitada taimeri funktsioon, et juhtida seda käsitsi.


Muud lihtsad meetmed

Taaskäivitage soojuspump, milleks ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti ja oodake 5 minutit enne uuesti ühendamist. Pärast pumba sisselülitamist võtab tavaliselt 5-10 minutit, enne kui te märkate mingit soojust.


Proovige teise meetmena seada õhksoojuspumbale jahutusrežiim 10-20 minutiks enne pumba lülitamist kütterežiimi.