Cooper&Hunter kasutusjuhendid

Erinevad Cooper&Hunter kasutusjuhendid. Seadme õigeks kasutamiseks lugege juhend tähelepanelikult läbi. Cooper&Hunter töötab pidevalt oma toodete parendamise nimel, seega antud kasutusjuhendites sisalduvat informatsiooni võidakse ilma eelnevalt teatamata muuta.

Tooted leiab Cooper&Hunter konditsioneerid, õhk-vesi- ja õhksoojuspumbad kategooriast.


Õhksoojuspump/Õhukonditsioneer Alpha kaugjuhitava Wi-Fi kasutusjuhend sisaldab:


Mudelid: 

CH-S09FTXE

CH-S12FTXE

CH-S18FTXE

CH-S24FTXE


Sisu:

6. Funktsioonid ja juhtimine

6.1 Kaugjuhtimispuldi tutvustus

6.2 Režiimide ja funktsioonide lühikirjeldus


Õhksoojuspump/Õhukonditsioneer Artic kasutusjuhend sisaldab:


Mudelid:

CH-S09FTXLA

CH-S12FTXLA

CH-S18FTXLA

CH-S24FTXLA


Sisu:

6. Funktsioonid ja juhtimine

6.1 Kaugjuhtimispuldi tutvustus

6.2 Režiimide ja funktsioonide lühikirjeldus


Õhksoojuspump/Õhukonditsioneer Artic Inverter NG kasutusjuhend sisaldab:


Mudelid:

CH-S09FTXLA-NG

CH-S12FTXLA-NG

CH-S18FTXLA-NG

CH-S24FTXLA-NG


Sisu:

6. Funktsioonid ja juhtimine


Split-süsteemi õhukonditsioneer Inverter-console tootesari kasutusjuhend sisaldab:


Mudelid:

CH-S09FVX

CH-S12FVX

CH-S18FVX


Sisu:

1. OSADE NIMETUSED JA NENDE FUNKTSIOONID

2. KUIDAS KASUTADA SEADME JUHTIMISEKS KAUGJUHTIMISPULTI?

3. SEADME HOOLDAMINE

4. KASUTUSJUHEND

5. ETTEVAATUSABINÕUD

6. ENNE TEENINDUSSE HELISTAMIST


Õhksoojuspump Split-süsteemi õhukonditsioneer Nordic EVO tootesari kasutusjuhend sisaldab:


Mudelid:

CH-S09FTXN-E

CH-S12FTXN-E

CH-S18FTXN-E

CH-S24FTXN-E


Sisu:

1. Oluline teave

2. Ettevaatusabinõud

3. Seadme kirjeldus

4. Pakendi sisu

5. Sisseseade displei

6. Töörežiimid

7. Hooldamine

8. Tõrketuvastus

9. Transportimine ja hoiustamine

10. Teenindusiga

11. Utiliseerimisreeglid


Split-õhukonditsioneer tootesari SUPREME INVERTER kasutusjuhend sisaldab:


Mudelid:

CH-S09FTXAM2S-BL

CH-S12FTXAM2S-BL

CH-S18FTXAM2S-BL

CH-S24FTXAM2S-BL

CH-S09FTXAM2S-SC

CH-S12FTXAM2S-SC

CH-S18FTXAM2S-SC

CH-S24FTXAM2S-SC

CH-S09FTXAM2S-GD


Sisu:

Töötamist puudutavad märkused

Ettevaatusabinõud

Külmaaine

Osade nimed

Kasutusjuhised

Kaugjuhtimispuldi nupud

Displeil kuvatavate ikoonide tutvustus

Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus

Erifunktsiooni tutvustus

Kasutamisjuhised

Puldi patareide vahetamine

Töötamine avariiolukorras

Hooldamine

Puhastamine ja hooldamine

Rike

Rikete analüüs

Paigaldamist puudutavad märkused

Paigaldamise mõõtmete skeem

Ohutusnõuded seadme paigaldamisel ja ümberpaigutamisel

Paigaldamiseks vajalikud tööriistad

Paigalduskoha valimine

Nõudmised elektriühendusele

Paigaldamine

Siseseadme paigaldamine

Kontrollimine peale paigaldamist

Testimine ja käitamine

Töötamise katsetamine

Paigaldamine

Kergsüttiva külmaaine ohutu käsitsemine

Ühendustoru konfiguratsioon

Toru laiendamise metoodika


Portatiivne õhukonditsioneer kasutusjuhend sisaldab:


Mudelid:

CH-M09K6S – jahutamine

CH-M10K7B –jahutamine/kütmine

CH-M12K7S-–jahutamine/kütmine


Sisu:

Märkused kasutamise kohta

Kasutuskeskkond

Ohutusalased hoiatused

Osade nimetused

Kasutusjuhend

Juhtpaneeli kasutusjuhend

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Kaugjuhtimispuldi nupud

Displei ekraani ikoonide tutvustus

Kaugjuhtimispuldi nuppude tutvustus

Kombineeritud nuppude funktsioonide tutvustus

Õhukonditsioneeri kasutusjuhend

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine

Hooldamine

Puhastamine ja hooldamine

Rikked

Rikete analüüs


Õhk-vesi split-soojuspump UNITHERM 3 kasutusjuhend sisaldab:


SEADME JUHTIMINE


1. Tervikliku juhtimise kontseptsioon

1.1 Juhtimispõhimõtte skeem

1.2 Juhtimise vooluskeem


2. Peamine juhtimisloogika

2.1 Jahutamine

2.2 Kütmine

2.3 Vee soojendamine

2.4 Väljalülitamine

2.5 Kompressori juhtimine

2.6 Ventilaatori juhtimine

2.8 Veepumba juhtimine

2.9 Elektrostaatilise paisuklapi juhtimine

2.10 Kaitse juhtimine


3. Kontroller

3.1 Välisvaade

3.2 Kasutamisjuhised


Inglise keelsed kasutusjuhendid


Split Air Conditioner VERITAS INVERTER Series


Models:

CH-S07FTXQ

CH-S09FTXQ (WI-FI)

CH-S12FTXQ (WI-FI)

CH-S18FTXQ (WI-FI)

CH-S24FTXQ (WI-FI)


Dehumidifier

Models:

CH-D008WDP6

CH-D016WDP6