Tietosuojakäytäntö

Bestair Estonia OÜ
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYEHDOT

Voimassa alkaen 18.07.2022


 Nämä henkilötietojen käsittelyehdot (jäljempänä "Ehdot") määrittävät Bestair Estonia OÜ:n (rekisterinumero 14302584, osoite Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veskiposti tn 2, 10138, verkkosivusto www.kliimamarket.ee; jäljempänä "me") toimimisen henkilötietojen rekisterinpitäjänä (jäljempänä "te") ja henkilötietojen käsittelyperiaatteet.

Toimiessamme valtuutettuna käsittelijänä noudatamme asianmukaisia ​​tietojenkäsittelysopimuksia ja sovellettavia lakeja. Lisäksi tietojenkäsittelyn rekisterinpitäjänä varmistamme, että kaikki muut meille luovutetut ja joita koskee luottamuksellisuusvelvoite (mahdolliset soveltuvat poikkeukset huomioiden), pidetään luottamuksellisina ja turvallisina.

Ennen verkkosivuston käyttöä ja meidän kanssamme tehtävän sopimuksen tekemistä lue Ehdot huolellisesti. Jos et hyväksy Ehtoja, pyydämme sinua lopettamaan verkkosivuston käytön tai olemaan aloittamatta sopimussuhdetta kanssamme.

Meillä on oikeus päivittää Ehtoja ajoittain ilmoittamalla siitä sinulle verkkosivustollamme ja/tai sähköpostitse.

1. HENKILÖTIETOJEN KOKOONPANO

Tarkoituksen saavuttamiseksi käsittelemme Ehtojen mukaisesti osaa tai kaikkia seuraavista henkilötiedoista, ja kunkin tapauksen tarkka käsiteltävien henkilötietojen kokoonpano vaihtelee, mutta noudatamme aina periaatetta, että käsittelemme henkilötietoja niin vähän kuin tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi:

 • etu- ja sukunimi;
 • henkilötunnus;
 • tuotteen toimitus- ja laitteiden asennusosoite;
 • sähköpostiosoite;
 • puhelinnumero;
 • maksutietoja;
 • maksuhistoria, velkaan liittyvät tiedot jne.;
 • maksukyvyn arviointiin liittyvät tiedot (pankitiliotteet, luottotiedot);
 • ostohistoria;
 • kaukolukuisten laitteiden käyttöön liittyvät tiedot laitteiden ja palveluiden toimivuuden varmistamiseksi (kuten kulutustiedot, virhekoodit, käyttäjän valitsemat asetukset);
 • suoramarkkinointisuostumukset ja kiellot;
 • muut henkilötiedot, jotka meille paljastuvat palvelun normaalin tarjoamisen tai henkilöiden kanssa käydyn viestinnän yhteydessä.

Keräämme myös anonymisoitua tietoa, kuten tietoja verkkosivuston vierailun kestosta, klikkausten määrästä ja käyttäjien käyttäytymisestä, mutta teemme sen ainoastaan analysointi- ja verkkosivuston käyttömukavuuden parantamistarkoituksessa. Käytämme vain turvallisia palveluja, kuten Google Analyticsia. Laadimme myös liiketoiminnallisia tarkoituksia varten asianmukaisia tilastoja, mutta tässä yhteydessä henkilötiedot muutetaan anonymisoiduiksi tiedoiksi, jotka säilytetään turvallisessa tietovarastossa.

2. TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUDELLINEN PERUSTA

Käsittelemme henkilötietoja, kun se on tarpeen verkkosivuston (mukaan lukien verkkokauppa) käytön mahdollistamiseksi tai sopimustemme täyttämiseksi sinua kohtaan. Käsittelemme henkilötietojasi (i) nimen, henkilötunnuksen, yhteystietojen ja osoitteen valmisteluun ja hallintaan, palvelujen ja tavaroiden tarjoamiseen sekä tavaroiden asentamiseen ja toimittamiseen; (ii) maksutietoja palvelun ja tavaroiden maksamisen ja maksujen palauttamisen mahdollistamiseksi; (iii) maksuhistoriaa ja velkaan liittyviä tietoja asiakassuhteiden ja laskutuksen hallintaa varten. Käsittelemme myös henkilötietojasi sopimuksellisten viestien lähettämiseksi, mukaan lukien vastaaminen kommentteihisi, kysymyksiisi ja pyyntöihisi.

Mikäli soitat meille tai lähetät meille sähköpostia, käsittelemme henkilötietojasi (ml. tallennamme sähköpostiviestejä ja tallennamme puheluita ilmoitusten mukaisesti) vastataksemme kyselyihisi ja parantaaksemme asiakaspalvelun laatua. Tällöin käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, jotta voimme tarjota sujuvan asiakastuen.

Oikeutettujen etujemme perusteella käsittelemme myös maksukykyarviointiin liittyviä tietoja, kuten sinua koskevia luottoraportteja (esim. taust.ee ja accountscoring.com) ja pankkitilisiotteita, jotka jaat kanssamme. Käsittelemme maksukykyä koskevia tietoja vain varmistaaksemme mahdollisten asiakkaiden luotettavuuden ja maksukyvyn.

Oikeutettujen etujemme perusteella käsittelemme myös osto historiatietoja (ostoajankohta, tuote, määrä, asiakastiedot) tuotteiden ja palvelujen tarkastelun laatimiseksi ja asiakkaiden mieltymysten analysoimiseksi.

Voimme myös käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi, kuten henkilötietojen suojan varmistamiseksi, henkilötietojen säilyttämiseksi niin kauan kuin laki vaatii (esim. kirjanpitotarkoituksiin) ja muiden sovellettavien lakien edellyttämien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös mahdollisten välimiesmenettelyiden yhteydessä suojellaksemme oikeutettuja etujamme.

Suostumuksellanne käsittelemme henkilötietojanne lähettääksemme teille sähköpostitse uutiskirjeitä, blogipäivityksiä, mainontaa, markkinointi- ja muita tiedotteita. Voitte milloin tahansa peruuttaa tällaiset sähköpostilistat klikkaamalla sähköpostissa olevaa vastaavaa linkkiä.

Pyydämme aina ennalta antamaan selkeän suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, kun niitä käytetään tarkoituksiin, jotka eivät ole mukana näissä ehdoissa. Tällaisen suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

3. TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Käsittelemme henkilötietoja vain, kun oikeusperusta on olemassa ja vain laillisissa tarkoituksissa. Käytämme turvatoimia ja säilytämme henkilötiedot siten, että varmistetaan niiden turvallisuus ja luottamuksellisuus. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne henkilöt, joille se on tarpeen liittyen työtehtäviin tai joiden oikeus henkilötietojen saamiseen on yhdenmukainen näiden ehtojen tai soveltuvan lainsäädännön kanssa.

Käytämme asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja tietoteknisiä turvatoimia suojellaksemme henkilötietoja tahattomalta tai laittomalta tuhoutumiselta, häviämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta pääsyltä ja paljastamiselta.

Henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan unioniin liittyneiden maiden alueella. Tietoja voidaan siirtää maihin, joissa Euroopan komissio on arvioinut tietosuojan riittäväksi.

Emme vastaa henkilötietojesi väärinkäytöstä, joka johtuu laitteellasi mahdollisesti olevasta haittaohjelmasta.

4. SAAMANNE

Meillä on oikeus luovuttaa ja siirtää henkilötietoja ilman etukäteistä suostumustanne meidän nimissämme ja asianmukaisten tietojenkäsittelysopimusten perusteella toimiville valtuutetuille käsittelijöille, kuten asennuspalveluille, toimittajille ja myyjille, tuotteiden ja palvelujen kehittäjille, luottorekistereille, kirjanpitäjille, IT-ratkaisujen/kehityksen ja tiedonhallinta- ja analyysipalvelujen tarjoajille, kuljetus- ja osamaksupalvelujen tarjoajille. Siirrämme myös tietoja täyttääksemme lainsäädännöstä johtuvat velvoitteemme. Oikeuksiemme suojaamiseksi voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten maksuhäiriörekisterille ja muille kolmansille osapuolille saatavien perinnän (perintäpalvelu), oikeudellisten neuvonantajien, tilintarkastajien jne. osalta.

Voimme tarjota markkinointipalvelujen tarjoajille (digitaalinen markkinointi, suoramarkkinointi, kampanjat, tarjoukset) pääsyn henkilötietoihin, jotka on kerätty ja tallennettu markkinointikampanjoidemme yhteydessä. Tässä tapauksessa markkinointipalvelujen tarjoajat toimivat valtuutettuina henkilötietojen käsittelijöinämme.

Tarkka luettelo valtuuttamistamme henkilötietojen käsittelijöistä ja käsittelytoimien sisällöstä on annettu alla:

5. POISTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia näissä ehdoissa kuvattujen tarkoitusten saavuttamiseksi, oikeuksiemme suojaamiseksi tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä ja käsittelemme niitä vain tarpeen mukaan.

Henkilötietoja säilytetään enintään 5 vuotta asiakassuhteen päättymisestä, lukuun ottamatta asiakassuhteeseen liittyviä sopimuksia (mukaan lukien velkaan liittyvät tiedot), joita säilytetään 10 vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Edellä mainittujen ajanjaksojen päätyttyä kyseiset henkilötiedot poistetaan, ellei henkilötietojen käsittely ole perusteltua oikeutettujen etujemme suojelemiseksi, kuten sopimusriitojen tai muiden riitojen yhteydessä (mukaan lukien riidan välttäminen). Lisäksi meillä on oikeus muuttaa henkilötiedot nimettömiksi edellä mainittujen aikojen jälkeen, eli käsitellä henkilötietoja siten, että ne eivät enää ole tunnistettavissa yksittäiseen fyysiseen henkilöön.

Kirjanpitoa koskevien vaatimusten täyttämiseksi säilytämme kirjanpidon alkuperäisiä asiakirjoja 7 vuotta sen tilikauden päätöksestä, jolloin asiakirja kirjanpitoon kirjattiin.

Riippumatta asiakassuhteen päättymisestä voimme asiakkaan ennakkosuostumuksella käsitellä käyttäjän henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin niin kauan kuin käyttäjä ei ole peruuttanut suostumustaan. Jos henkilö kieltää suoramarkkinoinnin (peruuttaa suostumuksen) ja käsittelylle ei ole muuta oikeudellista perustetta, säilytetään tiedot kiellosta tarvittavassa laajuudessa suoramarkkinointiviestien lähettämisen kiellon täyttämiseksi.

Meillä on oikeus käsitellä nimettömiä tietoja (mukaan lukien henkilötiedot, jotka on peruuttamattomasti muutettu niin, että niitä ei voida yhdistää mihinkään tunnistettavissa olevaan fyysiseen henkilöön) sekä voimassa olevan sopimuskauden aikana että sen jälkeen sekä itse että yhteistyökumppaniemme toimesta palvelujemme ja ratkaisujemme kehittämiseksi ja tilastollisen analyysin tarkoituksia varten.

6. TEIDÄN OIKEUTENNE

Voitte pyytää meiltä tietoja henkilötietojenne käsittelystä milloin tahansa. Voimassa olevien lakien mukaisesti teillä voi olla tai teillä saattaa olla oikeus:

 • pyytää henkilötietojenne poistamista;
 • pyytää henkilötietojenne korjaamista;
 • pyytää henkilötietojenne käsittelyn rajoittamista, mutta tällöin et ehkä voi käyttää verkkosivustoamme tai palvelujamme täysimääräisesti;
 • vastustaa henkilötietojesi käyttöä;
 • oikeus saada henkilötietonne strukturoituna, yleisesti käytettävässä muodossa ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Jos käsittelemme henkilötietojanne suostumuksen perusteella, voitte peruuttaa suostumuksenne milloin tahansa, jolloin henkilötietojen käsittely lopetetaan. Tämä ei vaikuta aiemmin suoritettuihin käsittelytoimenpiteisiin.

Vastaamme pyyntöihin mahdollisimman nopeasti ottaen huomioon sovellettavat lainsäädännön määräajat.

7. EVÄSTEET

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan verkkosivustoa käyttäessänne kävijän laitteeseen. Evästeet muistavat teidät ja asetuksenne, jotta voimme tarjota teille relevanttia tietoa, suosituksia ja parantaa käyttäjäkokemusta.

Käytämme verkkosivustollamme pakollisia evästeitä, jotka ovat tarpeellisia verkkosivuston toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi käytämme evästeitä verkkosivuston käytettävyyden analysoimiseen, mutta tällaisten evästeiden käyttöön pyydämme suostumuksenne. Voitte estää evästeiden käytön verkkoselaimen asetuksissa. Käyttämämme evästeet eivät mahdollista yksilön tunnistamista. Samalla voimme jakaa verkkosivuston käyttötietoja sosiaalisen median ja mainoskumppaneidemme sekä analyytikoidemme kanssa, jotka voivat yhdistää näitä tietoja muihin heille saatavilla oleviin tietoihin.

8. UUTISKIRJAN EHDOT

Bestair Estonia OÜ käyttää uutiskirjeeseen liittyessään asiakkaalta saatuja tietoja markkinointitiedotteiden lähettämiseen uutiskirjeiden muodossa. Asiakas vahvistaa suostumuksensa kyseisten tietojen vastaanottamiseen täyttämällä uutiskirjeeseen liittymiseen tarvittavat kentät ja painamalla liittymispainiketta. Bestair Estonia OÜ käsittelee saatuja tietoja huolellisesti ja noudattaa tietosuojalainsäädäntöä sekä Bestair Estonia OÜ:n henkilötietojen käsittelyehtoja.

Asiakas voi milloin tahansa muuttaa mieltään napsauttamalla sähköpostitse saadun sähköpostin alatunnisteessa olevaa linkkiä uutiskirjeiden vastaanottamisen peruuttamiseksi. Bestair Estonia OÜ käyttää uutiskirjeiden lähettämiseen MailChimp-ohjelman palvelua, jonka tietosuojakäytäntöön voi tutustua täällä.