Osto- ja myyntiehdot

BESTAIR ESTONIA OÜ YLEISET OSTO- JA MYYNTIEHDOT


Bestair Estonia OÜ (rekisterinumero 16151860, yhteystiedot: Veskiposti 2, Tallinna, Viro) (jäljempänä "myyjä") on Viron taloudellinen yksikkö, joka toimii KliimaMarketin verkkosivustolla ja verkkokaupassa www.kliimamarket.ee (jäljempänä "verkkokauppa").


Myyjä tarjoaa verkkokaupassa erilaisia lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteita (kuten ilmalämpöpumput, ilmavesilämpöpumput, maalämpöpumput, ilmastointilaitteet) ja niihin liittyviä lisävarusteita sekä niihin liittyviä asennuspalveluja. Alla olevia yleisiä osto- ja myyntiehtoja (jäljempänä "myyntiehdot") sovelletaan jokaiseen ostajaan (jäljempänä "ostaja") verkkokaupassa tehtyihin ostoihin, edellyttäen, että myyjän ja ostajan välillä ei ole tehty kirjallista erillis­sopimusta.


Ostaja voi myyntiehtojen mukaisesti olla mikä tahansa juridinen tai luonnollinen henkilö. Jos ostaja on luonnollinen henkilö, joka ostaa tavaroita myyntiehtojen perusteella eikä liity itsenäiseen taloudelliseen tai liiketoimintaan, ostajaa pidetään kuluttajana kuluttajalainsäädännön mukaisesti (jäljempänä "kuluttaja").1. TAVAROIDEN TILAAMINEN

1.1. Ostaja tilaa tavarat esittämällä myyjälle verkkokaupassa tilauksen, jossa ilmoittaa nimensä, tilattavien tavaroiden määrän ja toimitusta, asennusta ja muuta asiaankuuluvaa tilaamiseen liittyvää tietoa. Myyntiehdoissa viitataan myös verkkokaupassa tarjottuihin asennuspalveluihin tavaran osalta, ellei toisin määrätä.


1.2. Myyntiehtojen mukaisten velvoitteiden ottamiseksi ostajan on oltava vähintään 18-vuotias ja täysivaltainen. Jos henkilö toimii juridisen henkilön puolesta, tällä juridisella henkilöllä on oltava asianmukainen asema ja täysi toimivalta. Toimiessaan ostajana juridisen henkilön puolesta edustaja vahvistaa, että hänellä on täydet valtuudet ottaa vastuu myyntiehdoissa määritettyistä velvoitteista juridisen henkilön puolesta.


1.3. Tutustuessaan verkkokaupassa näihin myyntiehtoihin ja klikkaamalla "Olen lukenut ja hyväksyn ehdot" -painiketta ostaja vahvistaa suostumuksensa näiden myyntiehtojen mukaisiin tilauksiin. Sopimus tulee voimaan maksun vastaanottamisen jälkeen Verkkokaupan pankkitilille.


1.4. Ostaja suostuu siihen, että tätä myyntiehtoja sisältävää ostosopimusta pidetään tehtynä sähköisesti. Myyjä valtuuttaa ostajan tallentamaan vastaavan tilauksen ja näiden myyntiehtojen sisällön ja tekemään niistä kopion.


1.5. Painamalla "Olen lukenut ja hyväksyn ehdot" -painiketta ja tekemällä ostoksen ostaja vahvistaa, että hän on tutustunut kaikkeen verkkokaupassa tarjolla olevaan tietoon tilatuista tavaroista, mukaan lukien tavaroiden tyypilliset perustiedot siinä määrin, kuin niitä tarvitaan tietoisen ostos­päätöksen tekemiseen. Jos ostaja tarvitsee lisätietoja tai apua (kuten neuvoja asennukseen, yhteensopivuuteen muiden laitteiden kanssa, tietyt toiminnallisuudet), hän voi ottaa yhteyttä myyjään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kontakt@kliimamarket.ee, soittamalla puhelinnumeroon 6010295 tai ottamalla yhteyttä verkkokaupan verkkopohjaisen asiakaspalvelukanavan kautta.


1.6. Myyjä ilmoittaa ostajalle tilauksen vahvistamisesta tai sen hylkäämisestä kohtuullisessa ajassa sähköpostitse. Sen jälkeen kun myyjä on lähettänyt vahvistuksen, ostajalla on velvollisuus suorittaa tilattujen tavaroiden maksu näiden myyntiehtojen 6 kohdan mukaisesti noudattaen samalla verkkokaupassa annettuja ohjeita. Myyjä ei toimita tavaroita ennen kuin tilaukseen liittyvä kokonais­summa on maksettu, paitsi jos toisin sovitaan. Jos täyttä maksua ei ole suoritettu viiden (5) päivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta myyjän toimesta, tilaus katsotaan päättyneeksi ilman muita velvoitteita.


1.7. Tavaran maksun vastaanottamisen jälkeen myyjä vahvistaa maksun sähköpostitse ilmoittaen samalla tavaroiden erittelyt ja niiden toimitusehdot.


1.8. Kuluttaja antaa suostumuksensa näiden myyntiehtojen hyväksymisen yhteydessä myyjälle omien henkilötietojensa tallentamiseen ja käsittelyyn tietosuojalain tai muun vastaavan lain mukaisesti, jotta henkilötietoja suojataan Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muun maan lainsäädännön mukaisesti. Kuluttaja vahvistaa, että myyjä voi käsitellä kuluttajan henkilötietoja näiden ehtojen mukaisesti, täyttääkseen kuluttajan pyynnöt sopimukseen liittyen, ja luovuttaa edellä mainitut tiedot henkilöille, joita myyjä käyttää sopimuksen täyttämiseksi ja joilla on samalla velvollisuus suojata kuluttajan henkilötietoja.2. TUOTTEIDEN KORVAAMINEN

2.1. Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa ostajan tilausta olemassa olevien varastojen tai muiden objektiivisten syiden perusteella. Myyjä ilmoittaa ostajalle kaikista tällaisista muutoksista ennen tuotteiden toimittamista. Ostajan on velvollisuus vahvistaa tai hylätä muutokset sähköpostitse kahden (2) työpäivän kuluessa siitä, kun hän on saanut ilmoituksen myyjältä. Jos ostaja ei täytä tätä velvollisuutta, myyjällä on oikeus purkaa sopimus ja olla täyttämättä esitettyä tilausta, vapautuen mistä tahansa siihen liittyvästä vastuusta.3. TUOTTEIDEN HINNAT

3.1. Hinnat on esitetty verkkokaupassa näkyvissä olevissa tuotetarjouksissa. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja, jos vaihtokurssit, pankkimaksut, materiaali- tai työvoimakustannukset muuttuvat tai muusta myyjästä riippumattomista syistä johtuen. Mikään hintojen muutos ei vaikuta niihin tuotteisiin, joiden tilausta myyjä on hyväksynyt ja joista on maksettu.


3.2. Tuotetarjouksissa näkyvät hinnat sisältävät sovellettavan arvonlisäveron.


3.3. Ellei tarjouksessa toisin mainita, hinnat eivät sisällä tuotteiden toimituksen, purkamisen, asentamisen tai varastoinnin kustannuksia eivätkä tuotteisiin liittyviä maksuja, veroja tai muita maksuja, ja tällaiset kulut kuuluvat ostajalle.


3.4. Verkkokaupalla on oikeus perääntyä myyntisopimuksesta ja vaatia ostajalta tuote takaisin, jos tuotteen hinta verkkokaupassa on virheellisesti merkitty huomattavasti alle tuotteen markkinahinnan.4. TOIMITUSEHDOT

4.1. Oletusarvoisesti tuotteet toimitetaan vain Viron tasavallan alueelle, ja toimitus suoritetaan Viron tasavallan lainsäädännön mukaisesti. Toimitusaika on 2-3 päivää. Toimitukset ulkomaille tehdään vain asiakkaan kanssa sovitusti.


4.2. Jos ostaja haluaa nopeutettua toimitusta, ostaja vastaa nopeutetun toimituksen kustannuksista (pikatoimituspalvelu ja muut palvelut). Muissa tapauksissa toimituskustannukset jaetaan osapuolten kesken niin, kuin ne on määritelty verkkokaupassa. Jos ostaja maksaa toimituskulut, kyseinen hinta ilmoitetaan tilauksessa.


4.3. Myyjä päättää yksin, millä tavalla tuotteet toimitetaan mukavimmin.


4.4. Kun tuotteet ovat valmiita lähetettäväksi, myyjä lähettää ostajalle kirjallisen ilmoituksen (sähköpostitse tai tekstiviestitse) ilmoittaen odotetun toimitusajan. Myyjällä on velvollisuus toimittaa tuotteet kohtuullisessa ajassa ilmoitetusta odotetusta toimitusajasta lähtien, ja ostajan on velvollisuus ottaa tuotteet vastaan viipymättä.


4.5. Tuotteiden sattumanvaraisen katoamisen ja/tai vahingoittumisen riski ja muut siihen liittyvät riskit siirtyvät ostajalle tuotteiden hallussapidon luovutushetkestä toimituspaikassa. Jos myyjä ei voi jostain syystä toimittaa tuotteita ostajan vuoksi, sattumanvaraisen katoamisen ja/tai vahingoittumisen riski ja muut siihen liittyvät riskit siirtyvät ostajalle siitä hetkestä, kun myyjä on asianmukaisesti täyttänyt velvollisuutensa toimittaa tuotteet ostajalle.


4.6. Ostajan on tarkastettava ja tarkistettava tuotteet huolellisesti heti niiden vastaanottamisen jälkeen varmistaakseen, että kaikki osat ovat ehjiä ja vastaavat tilausta. Ostajan on merkittävä välittömästi saadessaan lähetyksen kirjallisesti (lähetysasiakirjassa) kaikki viat, jotka viittaavat tuotteiden vahingoittumiseen toimituksen aikana, sekä muut näkyvät poikkeamat, jotka ostaja huomasi tai olisi pitänyt huomata tuotteita vastaanottaessaan, ja ilmoitettava niistä viipymättä myyjälle. Muissa vikoissa tai poikkeamissa ostajalla on oikeus esittää vaatimuksia vain, jos ne on esitetty kirjallisesti (sähköpostitse) myyjälle neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Jos ostaja rikkoo kohdan 4.6 määräyksiä millään tavalla, myyjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta ostajan vaatimuksia tuotteiden tai niiden toimituksen osalta. Tämä kohta ei koske kuluttajia.


4.7 Ilman erillistä mainintaa kohdan 10 mukaisesti, ostettuja tuotteita ei voida palauttaa, hyvittää eikä vaihtaa.


4.8 Jos tilattua tuotetta ei voida toimittaa sen loppumisen tai muiden syiden vuoksi, asiakasta ilmoitetaan asiasta mahdollisimman pian, ja hänelle palautetaan maksu (mukaan lukien toimituskulut) viipymättä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.


4.9 Myyjä pidättää itsellään oikeuden yksipuolisesti muuttaa toimitusaikoja, jos toimitus viivästyy syistä, jotka eivät ole myyjän hallinnassa. Asiakasta ilmoitetaan asiasta mahdollisimman pian verkkokaupan kautta ja/tai sovitulla tavalla. Jos asiakas ei hyväksy toimituksen viivästymistä, hänellä on oikeus peruuttaa tilaus yksipuolisesti ja ilmoittaa siitä kirjallisesti myyjälle.5. TUOTTEIDEN VASTAANOTTAMISESTA KIELTÄYTYMINEN OSTAJAN TOIMESTA

5.1. Jos ostaja ei vastaanota toimitettuja tuotteita myyjän määrittämän ajan kuluessa, ostaja vastaa kaikista toimitukseen liittyvistä kustannuksista (mukaan lukien odottamattomat varastointikustannukset).


5.2. Jos ostaja viivästyttää tuotteiden vastaanottamista yli neljätoista (14) päivää siitä hetkestä, kun myyjä ilmoitti tuotteiden saapumisesta, myyjällä on oikeus peruuttaa sopimuksen asiaankuuluva osa kokonaan tai osittain lähettämällä asiakkaalle ilmoitus ja vaatimalla korvausta niistä vahingoista, jotka myyjä on kärsinyt asiakkaan sopimusehtojen rikkomisen vuoksi, eli lähetyksen vastaanottamatta jättämisestä johtuen.6. MAKSUEHDOT

6.1. Tilatut tuotteet maksetaan etukäteen, riippumatta ostajan valitsemasta maksutavasta. Laskutus suoritetaan euroissa.


6.2. Tilattujen tuotteiden maksamiseksi ostajan on valittava sopiva maksutapa. Ostajalle tarjotaan seuraavia maksutapoja:


6.2.1. Pankkisiirto;


6.2.2. PayPal;


6.2.3. Luottokortti;


6.2.4. Laskuun maksaminen, kun tilausta vahvistettaessa valitaan "Maksa laskulla", jonka jälkeen tilauksen maksamisesta annetaan lasku asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan on maksettava tuotteet laskussa ilmoitetulle pankkitilille viimeistään viiden (5) päivän kuluessa laskun saamisesta;


6.2.5. Maksaminen osamaksulla edellyttää, että tilausta vahvistettaessa valitaan "LHV osamaksu" tai "Liisi osamaksu", jonka jälkeen asiakas ohjataan kyseisen osamaksupalvelun tarjoajan luokse hakemaan ja solmimaan osamaksusopimus.


6.2.6. Postiennakko (COD). Asiakas maksaa tuotteet noutohetkellä kuriirille joko kortilla tai käteisellä. Käteismaksun enimmäisraja on 1100 €, korttimaksun enimmäisraja on 1278 €. Asiakkaan on maksettava tuotteet käteismaksuna saatuaan ne kuriirilta;


6.3. Mahdollisten epäselvyyksien välttämiseksi on asianmukaista mainita, että myyjän velvollisuus toimittaa tilatut tuotteet ei astu voimaan ennen kuin myyjä on vastaanottanut kaikkien tuotteiden maksun kokonaisuudessaan. Tätä sovelletaan myös, kun asiakas käyttää alakohdissa 6.2.4 ja 6.2.5 mainittuja maksutapoja.


6.4. Myyjä vastaa kaikista maksujen suorittamiseen liittyvistä kustannuksista (kuten pankkisiirto-, luottokortti- tai PayPal-palvelumaksut). Maksu katsotaan suoritetuksi, kun maksu tuotteista on kirjattu myyjän tilille.


6.5. Ostajalla ei ole oikeutta keskeyttää maksuja millään tavalla sellaisten seikkojen vuoksi, joista myyjä on vastuussa, eikä tasaeritellä maksuja myyjän minkäänlaiseen vastuuseen perustuen eikä yksipuolisesti alentaa hintaa.7. OMISTUSOIKEUS

7.1. Tuotteiden omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta, kun tuotteiden hinta ja kaikki siihen liittyvät maksut on maksettu kokonaisuudessaan myyjälle.


7.2. Ennen omistusoikeuden siirtymistä ostajalla ei ole oikeutta antaa myyjälle sitoumuksia tai pantteja tuotteisiin, eikä tällaiset sitoumukset tai pantit ole sitovia myyjälle.8. TAKUU

8.1. Myyjä antaa ostetuille tuotteille vain Viron tasavallan voimassa olevan takuun, kuten kohdassa 8 määritellään.


8.2. Takuu kaupan ja materiaalien vikoja vastaan, jotka eivät johdu normaalista kulumisesta tai ostajan laiminlyönneistä, on mahdollista saada vain seuraavan järjestyksen mukaisesti:


8.2.1. Täysi takuu: se koskee Virossa ostettuja tuotteita, jotka on ostettu myyjän tarjoaman asennuspalvelun kanssa, täysi takuu on voimassa. Takuun käyttämiseksi ostajan on ilmoitettava virheestä takuuaikana ja annettava tarkka kuvaus virheestä. Täyden takuun yhteydessä myyjä vastaa virheiden korjaamiseen ja tuotteiden kuljettamiseen myyjän tai hänen valtuutetun palvelukumppaninsa luo liittyvistä kustannuksista. Palautettavista tuotteista on poistettava kaikki tarpeeton laitteisto.


8.2.2. Rajoitettu takuu: se koskee kaikkia Virossa ostettuja tuotteita, jotka on ostettu ilman myyjän asennuspalvelua, mutta joita on asentanut sertifioitu asentaja, jolla on seuraavat asiakirjat: kasvihuonekaasuja sisältävien kiinteiden jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden sekä lämpöpumppujen käsittelylupa ja vähintään II tason kylmämekaanikon ammattitutkinto, rajoitettu takuu on voimassa. Rajoitetun takuun käyttämiseksi ostajan on toimitettava myyjälle 4 (neljän) kuukauden kuluessa tuotteiden ostamisesta sähköpostitse osoitteeseen kontakt@kliimamarket.ee, myyjän hyväksymä asennusraportti ja maksusuorituksen osoittava maksutiedote. Takuutapauksessa ostajan on ilmoitettava myyjälle virheestä takuuaikana ja annettava virheestä riittävän tarkka kuvaus. Rajoitetun takuun yhteydessä myyjän takuuvastuu koskee vain viallisten tuotteiden, varaosien tai tarvikkeiden vaihtamista, ja myyjä toimittaa uuden tuotteen tai osan ostajalle, eikä takuu kata muita kustannuksia (kuten vianmäärityskustannuksia, kuljetuskustannuksia, korjauspalvelumaksuja, asennusta jne.). Lisärajoituksena rajoitettu takuu kattaa enintään kaksi (2) takuutapausta (eli kaksi virheeseen liittyvää tapausta) jokaista tehtyä ostosta kohti, eikä ostajalla ole enää muita takuukorvauksia myyjää kohtaan sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut uuden tuotteen osan toisessa takuutapauksessa, joka korvaa viallisen tuotteen vaurioituneen osan.


8.3. Takuuaika kuluttajakaupoissa on 24 (24) kuukautta toimituspäivästä lukien.


8.4. Takuu on voimassa vain, jos:


8.4.1. Tuotteet on asennettu myyjän tai myyjän hyväksymän asentajan toimesta (ostajan velvollisuutena on todistaa tämä asianmukaisesti palveluntarjoajan allekirjoittamalla asennusraportilla ja maksutodistuksella);


8.4.2. Tuotteet on asennettu valmistajan tehtaan asennusohjeiden mukaisesti. Kaikki asennusohjeet ovat saatavilla milloin tahansa lähettämällä pyynnön osoitteeseen kontakt@kliimamarket.ee;


8.4.3. Tuotteet on huollettu säännöllisesti ennen virheen ilmenemistä;


8.4.4. Tuotteita on käytetty myyjän ohjeiden ja käyttöohjeiden mukaisesti;


8.4.5. Virhe ei johdu normaalista kulumisesta;


8.4.6. Virhe ei johdu ostajan tai minkään muun kolmannen osapuolen tahallisesta tai huolimattomasta toiminnasta.


8.5. Ostajalla on oikeus kääntyä verkkokaupan puoleen virheen ilmetessä viimeistään kahden kuukauden kuluessa seuraavilla yhteystiedoilla: kontakt@kliimamarket.ee. Kuten 8 kohdassa määrätään, myyjän velvollisuuksien rikkomisen yhteydessä myyjällä on oikeus kieltäytyä takuun soveltamisesta ja katsoa takuu mitättömäksi.


8.6. Kaikki vialliset tavarat ja/tai niiden komponentit siirtyvät myyjän omaisuudeksi niiden vaihdon jälkeen. Siksi ne on palautettava välittömästi myyjälle.


8.7. Myyjä ei vastaa ostajalle aiheutuneista epäsuorista vahingoista laissa sallitussa laajuudessa.


8.8. Jos ostaja on nimenomaisesti valinnut poikkeavan toimitustavan verkkokaupan tarjoamista tavallisista toimitustavoista, verkkokaupan ei tarvitse palauttaa ostajalle kustannuksia, jotka ylittävät tavallisen toimitustavan liittyvät kustannukset.


8.9. Tukkumyyjän tai valmistajan myöntämä takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:


– Force majeure. Luonnonilmiöiden aiheuttamat viat

– Epätavallinen käyttö

– Tuotteiden ja komponenttien normaali kulumine

– Asennus henkilön/yhtiön toimesta, jolla ei ole vaadittua pätevyyttä tai joka ei ole vastuussa asennuksesta

– Tuotteen korjaus, huolto tai muutos henkilön toimesta, jolla ei ole vaadittua pätevyyttä tai joka ei ole vastuussa

– Huolimaton tai epäasiallinen tuotteen käyttö

– Tuotteen alkuperää (sarjanumeroa) ei voida tunnistaa

– Virheet sähkökatkoista aiheutuneet viat


8.10. COOPER & HUNTER Laajennettu takuu: KliimaMarket OÜ:n osto- ja myyntiehtoihin liitettyjen Cooper & Hunter -laajennettujen takuuehtojen mukaisesti (ks. Liite 1) (katso lisätiedot täältä), asiakkaan on noudatettava seuraavia velvollisuuksia:


– Klimaattilaitteen huolto on suoritettava vähintään kerran 12 kuukauden välein laitteen asentamisen jälkeen kutsumalla paikalle päteviä tekniikkoja, joilla on C&H ilmastotekniikan ennaltaehkäisevien ja huoltotöiden suorittamista koskeva sertifikaatti, ja maksamalla voimassa olevan hinnaston mukaisesti;

– Takuiden rikkomista ja ilmastolaitteiden käyttösääntöjä ei saa rikkoa;

– Tutustua käyttöohjeeseen;


8.10.4. Vuosittainen huolto katsotaan suoritetuksi, jos tässä liitteessä olevassa kohdassa on täytetty kaikki kentät, tekniikan etu- ja sukunimi, käyttäjän etu- ja sukunimi, työn suorittamispäivämäärä ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Jos vähintään yksi edellä mainituista ehdoista ei täyty tai asiakas luopuu laitteen vuosittaisesta huollosta, takuu päättyy.9. YLIVOIMAINEN ESTE

9.1. Myyjällä on oikeus peruuttaa tilaus ja olla vastuussa osittaisesta tai kokonaisesta sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä, jos se johtuu ylivoimaisesta esteestä, kuten tulipalosta, tulvasta, maanjäristyksestä, sodasta, lakosta, lainsäädännön muutoksista, tavarantoimittajan tai kuljettajan toiminnasta tai toimimattomuudesta tai muista myyjän valvonnan ulkopuolisista olosuhteista, joita myyjä ei voinut ennakoida tämän sopimuksen tekemisen yhteydessä; edellyttäen, että myyjä ei voinut estää tällaista tilannetta ja sen seurauksia ja että tällaiset olosuhteet vaikuttavat suoraan tämän sopimuksen täyttämiseen. Tällöin sopimusvelvoitteiden täyttämisen määräaikaa pidennetään vastaavasti kyseisten olosuhteiden keston verran.


9.2. Ylivoimaisen esteen ilmetessä myyjän on ilmoitettava asiakkaalle välittömästi, kuitenkin viimeistään kymmenen (10) päivän kuluessa, tällaisista olosuhteista ja niiden odotettavasta kestosta.10. KULUTTAJAN PERUUTUSOIKEUS

10.1. Osion 10 mukaiset oikeudet ja velvollisuudet koskevat vain kuluttajia.


10.2. Kuluttajalla on oikeus palauttaa tilatut tuotteet myyjälle neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta ilman erityistä syytä. Kuluttajan on noudatettava 14 päivän peruutusoikeuden aikana kaikkia sovellettavia lakia ja asetuksia tuotteiden käytöstä ja pidettävä tuotteet hyvässä kunnossa.


10.3. Kuluttajan on peruuttaessaan tämän osan mukainen peruutusoikeus noudatettava kirjallista peruutusilmoitusta myyjälle. Ilmoituksen voi lähettää myyjälle osoitteeseen: Veskiposti 2, Tallinna, Viro; tai sähköpostiosoitteeseen: kontakt@kliimamarket.ee.


10.4. Kuluttajan peruutusilmoitus katsotaan päteväksi, kun myyjä vastaanottaa sen neljäntoista (14) päivän kuluessa tavaran toimittamisesta. Myyjä ilmoittaa kuluttajalle ilmoituksen vastaanottamisesta sähköpostitse välittömästi.


10.5. Peruutuksen yhteydessä kuluttajan on palautettava tavarat myyjälle välittömästi samassa kunnossa kuin hän ne sai, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa peruutusilmoituksen tekemisestä. Jos kuluttaja ei palauta tavaroita myyjälle määräaikaan mennessä, tavaran palautusoikeus katsotaan päättyneeksi.


10.6. Myyjän on palautettava kaikki kuluttajalta saadut maksut (sisältäen toimituskulut) neljäntoista (14) päivän kuluessa peruutusilmoituksen vastaanottamisesta. Myyjä suorittaa palautuksen samalla maksutavalla, jota kuluttaja käytti maksun tekemiseen.


10.7. Ilman edellä mainittua kohtaa rajoittamatta myyjällä on oikeus kieltäytyä palauttamasta maksua, kunnes kuluttaja on palauttanut tilatut tavarat myyjälle tai toimittanut siitä vahvistavan todisteen.


10.8. Kuluttaja kantaa kaikki suorat kulut (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, toimituskulut), jotka liittyvät myyjän kuluttajalle myyntiehtojen mukaisesti toimittamien tuotteiden palauttamiseen.


10.9. Tuotteen palauttamiseksi kuluttajan on toimitettava tuotteen oston peruuttamista koskeva ilmoitus, jonka lomakkeen löydät täältä: peruutusilmoitus ja lähetettävä se sähköpostiosoitteeseen kontakt@kliimaamarket.ee viimeistään 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.


10.10 Jos tilaus palautetaan osittain, on postikulut palautettava suhteessa palautettujen tuotteiden määrään.


10.11 Jos tuotetta on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin sen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan varmistamiseen, tai siinä on käytön tai kulumisen merkkejä, verkkokaupalla on oikeus alentaa palautettavaa maksua vastaavasti tuotteen arvon alenemisen perusteella.11. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIIDANRATKAISU

11.1. Ostajan ja myyjän välisiin suhteisiin sovelletaan Viron tasavallan lakeja. Osapuolten näitä myyntiehtoja ja velvoitteita ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen tavaroiden kansainvälisistä kaupan osto- ja myyntisopimuksista (CISG), ja osapuolet poissulkevat nimenomaisesti CISG:n soveltamisen näihin myyntiehtoihin liittyen.


11.2. Osapuolet pyrkivät parhaansa mukaan ratkaisemaan kaikki näistä myyntiehdoista johtuvat tai niihin vaikuttavat kiistat, ristiriidat ja vaatimukset neuvotteluteitse.


11.3. Mikäli osapuolet eivät onnistu saavuttamaan sopimusta neuvotteluteitse, kaikki näistä myyntiehdoista johtuvat tai niihin liittyvät kiistat, ristiriidat tai vaatimukset ratkaistaan Harjun maakäräjäoikeudessa Virossa. Jos ostaja katsotaan kuluttajaksi, riita ratkaistaan vastaajan asuinmaan toimivaltaiselle tuomioistuimelle tai kuluttajan harkinnan mukaan hänen asuinmaansa toimivaltaiselle tuomioistuimelle tai mille tahansa muulle toimivaltaiselle elimelle, joka on perustettu sovellettavassa oikeusjärjestelmässä kuluttajariitojen ratkaisemiseksi (mukaan lukien Euroopan verkkovälitteinen riidanratkaisualusta, jota voidaan käyttää oikeuden ulkopuolisten riitojen ratkaisemiseen: http://ec.europa.eu/odr). Kuluttajariitojen komissio: https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine
08.09.2022